TILLBAKS


  

EMMAUS GRUND

Emmaus grundare, Abbè Pièrre, "de fattigas vän", föddes 1912 i en välbärgad familj i Lyon. Hans verkliga namn är Henri Goùes. Vid 18 års ålder skänkte han sitt arv till de fattiga och blev munk. Under andra världskriget var han präst i Grenoble och var aktiv i motståndsrörelsen mot tyskarna. Efter kriget grundade han i utkanten av Paris "Broderskapet Emmaus" där han gav olyckliga människor nytt livsmod genom att lära den hjälpa de som hade det ännu sämre. Emmaustanken, att i första hand hjälpa den som lider mest, har genom hans initiativ spritt sig över hela världen. Han är en man fylld av orubblig tro på sin uppgift och kan inte gå förbi en nödlidande.


Emmaus är inte välgörenhet utan broderskap. Välgörenhet förödmjukar så lätt. Att först betjäna den minste, den svagaste den olyckligaste, det är menar Abbè Pièrre den enda lagen som räddar oss från hat och krig.


Till Sverige kom Abbè Pièrre 1958 för att hålla föredrag. Han vände sig främst till Sveriges ungdom, som fått så mycket till skänks. Bildning och praktiska kunskaper i ett välordnat samhälle. Han förde fram budskapet att det skulle vara berikande för dem att ge sig ut som volontärer i världen några år och uträtta något för dem som hade det mycket sämre. I och med detta bildades en förening som startade med lumpinsamlingar. 1960 avresre de sex första volontärerna till Lima i Peru, för att med de insamlade medlen starta ett barnhem där. Verksamheten utökades och förgrenades till andra länder.© Copyright 2004 Emmaus Umeå
Webdesign : Linda Sohlberg