TILLBAKS


  

EMMAUS INTERNATIONAL

Emmaus International är det övergripande organet som varje Emmausgrupp över hela världen är medlem i. Det bildades 1971 och har sitt huvudsäte i Paris. Det är uppdelat i en "Executive kommité" och en "Administrative kommité". Deras huvuduppgift är att fungera som en gemensam biståndskropp mellan alla medlemmar världen över. De skall respektera medlemmarnas olika tillvägagångssätt i att strukturera sin verksamhet men se till att de respekterar och agerar enligt manifestet.


Varje år skickar den enskilda gruppen både sin verksamhetsrapport och sin ekonomiska rapport till dem. På detta sätt kan de kontrollera att verksamheten följer de grundläggande Emmausstadgarna och att verksamheten inte drivs i kommersiellt syfte utan kommer nödställda personer till del. Om så ej är fallet får Emmaus inte användas som namn på verksamheten.


Om man som Emmausgrupp befinner sig i nöd, oftast ekonomiskt, kan man ansöka om stöd från Emmaus International. Det kan också vara andra behov som ges stöd, som verksamhetsmässigt eller problem med myndigheter i sitt land.


Vart fjärde år ordnar Emmaus International ett Världenmöte. Dessa möten är organiserade av styrelsen och pågår en vecka. Arbetsseminarium ochföreläsningar erbjudsdeltagarna. Abbè Pièrre, som fortfarande lever, avslutar dessa möten. Deltagarna är utsända av sin Emmausgrupp och den enskilde Emmausgruppen betalar vistelsen. Allt sker i en mycket enkel stil, vandrarhemsboende osv, detta för att en så stor del som möjligt av den enskilda Emmausgruppens överskott verkligen skall gå till hjälpverksamhet.© Copyright 2004 Emmaus Umeå
Webdesign : Linda Sohlberg